Rønne Sejlklub

..... en aktiv sejlklub

Aftale om leje af Rønne Sejlklubs klubhus.

Undertegnede er medlem af Rønne Sejlklub, og har betalt medlemsskab i 2 år.

Lejer disponerer over klubhuset - bortset fra det aflåste rum ved baren - i den anførte lejeperiode, dog først fra kl. 1500 på lørdage når sejlklubben afholder "sildelørdage" eller anden aktivitet.

Lejer har ansvar for klubhuset i lejeperioden og erstatter ødelagt inventar/bygningsdele etc.
Lejer rengør inventar/lokalerne ved afslutning af lejemålet.
Duge må ikke vaskes i vaskemaskine men tørres af med sæbe/varmt vand.
Lejemålets længde er 24 timer – lejen andrager 1000 kr.
Lejemål ud over 24 timer afregnes med 500 kr. pr. påbegyndt døgn.

Der betales et dispositum på 300 kr. ved lejens indgåelse. Dispositum tabes ved opsigelse af lejemål fra lejers side

 

Øvrige regler for leje af klubhuset kan læses her og downloades

Lejeaftale er først gyldigt når den er bekræftet af klubmesteren eller formanden i klubmesterens fravær.

!!!! Så husk at få en bekræftelse. Alle felter med stjerner skal udfyldes:

 

 


 

 

   
 

 

- - - - - Seneste nyheder fra Sejlklubben - - - - -

 

Søsætning 2020 findes på den elektroniske opslagstavle

   
 

 

Kære Alle

I Rønne Sejlklub bliver vi også nød til at forholde os til risikoen for spredning af Coronavirus.

 

Vi har et ansvar i Sejlklubben , som vi skal stå ved. Det er meget vigtigt, at vi følger myndighedernes opfordringer, og at bakker fuldt op om de tiltag der er taget.

Derfor lukker vi ned for alle tilbud og aktiviteter fra nu af og foreløbigt indtil mandag d. 30 marts.