Rønne Sejlklub

..... en aktiv sejlklub

Alarmeringsplan for Rønne Sejlklubs Windsurfer og Ungdoms afdeling!

Ved ulykke ring: 112.

Alarmerings adresse:Rønne Sejlklub, Nørrekås 1, 3700 Rønne.

Husk at meddele at der ringes fra Bornholm.

Supplerende oplysninger kan være:

Den tilskadekomne er ved stranden i forbindelse med Nørrekås.

 • Den tilskadekomne er ved havnekontoret.
 • Hvad er der sket.
 • Antal tilskadekomne.
 • Dit navn og kontakt telefon nummer.
 • Lyt til spørgsmål og svar klart og tydeligt.

Junior- eller surferleder skal sørge for at ulykken begrænses ved at kalde alle fartøjer til land.

Der udpeges en person til at gå det rekvirerede rednings-mandskab i møde og guide dem til det rette sted.

Underret evt. pårørende om den tilskadekomne.


Sikkerhedspolitik for Rønne Sejlklubs Windsurfer og ungdoms afdeling.

Baggrund:

Rønne sejlklub sætter sikkerheden højt. Underståede retningslinjer gælder for enhver sejlads der er arrangeret af Rønne sejlklub.

Lederen og trænere af sejladsen skal sikre sig at reglerne overholdes og skride ind hvis det ikke er tilfældet.

Sikkerhedsregler ved jolle og Windsurfer træning:

Ledsager båd:

I forbindelse med surfer og jollesejlads skal der altid være mindst en og helst to ledsager både på vandet. De skal befinde sig i nærheden af hvor sejladsen foregår.

Lederen vurderer dette ud fra antal sejlere, deres niveau og erfaring, samt vejr og vind.

Føreren af en ledsager båd skal helst have speedbåds kørekort eller Dueligheds bevis.

Er det ikke tilfældet kan der gives tilladelse til en person der er fyldt 18 år. Vedkommende skal vise at han/hun kan manøvrerer fartøjet på betryggende vis.

Alle der er ombord i ledsagerfartøjet skal bære rednings veste

I ledsager båden bør der være en mobil telefon, så en evt. rednings aktion kan iværksættes så hurtigt som muligt.Sejladsen:

I forbindelse med planlægning af sejladsen skal leder/træner være bekendt med vejrudsigten og tage bestik af den aktuelle vejr situation.

En sejlads skal indstilles eller afbrydes hvis vejr forbeholdene skønnes for dårlig.

Lederen skal i sin vurdering overveje følgende:

 • Sejlernes formåen og rutine.
 • Sejlernes påklædning.
 • Vand temperatur
 • Det tilstedeværende hjælpemandskab og deres evner og rutine.

Brovagt:

I forbindelse med planlægninger skal det også overvejes om der skal udpeges en brovagt til at hjælpe fartøjerne ud fra kajen, og til at modtage dem igen.

Brovagten skal også være klar til at modtage en sejler hvis han/hun ønsker at afbryde sejladsen før tid.

Sejlerne:

 • Alle der sejler i Rønne sejlklubs regi skal kunne svømme.
 • Alle der færdes på vandet skal bære redningsveste.
 • Ved færdsel på broerne og i nærheden af vandet skal sejlerne bære redningsveste.
 • Der må kun sejles inden for aftalt område.

Windsurfer:

 • Der Øve sejles kun indenfor udpeget/afmærket område.
 • Alle der sejler i Rønne sejlklubs regi skal kunne svømme.
 • Alle der færdes på vandet skal bære Svømmeveste.
 • Der må aldrig sejles alene (min 2 personer).
 • Ved Temperaturer både i vand og luft under 15`C, bæres Neopren dragt.
 • Ved Sejlas udenfor aftalt område, skal aftales med instruktør/leder.

Den 04/03-2011

Rønne sejlklubs bestyrelse.

 


 

 

 

 

- - - - - Seneste nyheder fra Sejlklubben - - - - -

  Optagning 2021 se opslagstavlen Tryk her