Rønne Sejlklub

..... en aktiv sejlklub

  

Hvis du har noget til denne opslagstavle- send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

-------000000------000000------

 Download Dagsorden

Ordinær generalforsamling 29. januar 2019 kl. 19 Endelig dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Claus Paulsen som dirigent.

- Stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning for sæsonen 2018.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2018.

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

• Der er ikke indkommet forslag

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår at der ved indmeldelse efter 31. juli i indeværende år, kun skal betales ½ kontingentbeløb. – Ellers uændret kontingent, som er:

• Seniorer: 600,00 kr.

• Ægtefælle: 300,00 kr.

• Junior: 400,00 kr.

• Studerende: 400,00 kr.

• Pensionist: 300,00 kr. (Hvilket ikke ændrer ved evt. ægtefælles kontingent)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Vælges for 2 år jf. §10).

På valg:

• Jonas Gjørup (modtager genvalg)

• René Frandsen (modtager genvalg)

• Ole Bidstrup (modtager ikke genvalg)

Ikke på valg:

• Hans Ressel

• Anders Funch Nielsen

• Peter Andersen

• Henrik Thorsen

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Vælges for 1 år jf. §10). På valg:

• Carsten Holm Nielsen (modtager genvalg)

• Vacant

Valg af revisor. (vælges for 2 år jf. §10). På valg:

• Kim C. Frederiksen Ikke på valg:

• Torsten Boye Menzel

7. Valg af 2 revisorsuppleanter. (Vælges for 1 år jf. §10) På valg:

• Ole Lyngberg

• Aksel Sonne

8. Eventuelt. Herunder drøftelse af næste sæson.

- - - - 

 

INVITATION TIL MEDLEMSMØDE
MANDAG D. 4. FEBRUAR 2019 KL. 19 I KLUBHUSET
På foranledning af, at Bornholms Regionskommune (BRK) ønsker at udarbejde nye retningslinjer for de
kommunale havne, og i den sammenhæng ønsker at gå gå i dialog med havnens brugere og andre relevante
foreninger om havnenes fremtid inviteres hermed til nævnte medlemsmøde.
På mødet ønsker bestyrelsen bl.a. at drøfte klubbens holdning til:

SE MERE HER

----

Anulleret 

MEDLEMSMØDE TORSDAG D. 17. Januar KL. 19 I KLUBHUSET

På foranledning af Aksel Sonne tages hermed hul på en møderække af i alt 3 møder, der har til formål at få debatteret emnet: ”Grundlag for en Sejlklubs aktiviteter og udvikling”.

Aksel vil selv forestå et tre-delt oplæg til mødet med følgende indhold:

⦁ Historisk gennemgang af bygninger og moler på området

⦁ Som det ser ud gennem kritiske briller

⦁ Drømmen om et rekreativt område, som sejlklubben er en del af

Bestyrelsen vil forestå et oplæg om klubbens historie og forhåbentlige fremtidsmuligheder.

Derefter er ordet frit til en diskussion som munder ud i en "Ønske-seddel til Nørrekås området fra Rønne sejlklub"

Efterfølgende møder er foreløbig planlagt til afholdelse henholdsvis 17. januar 2019 og 12. februar 2019 hvor også Nørrekås’ øvrige brugere er velkomne til at deltage.

Det sidste møde ønskes afholdt på Campus Bornholm, hvor alle interesserede indbydes.

Yderligere info vil blive bragt ifm. afholdelse af 1. møde d. 29. november.

Den samlede møderække skal forhåbentlig være med til at give Nørrekås et veltrængt ”løft” i den rigtige retning.

- - - - -

Oplæg til Rønnes Havnefront

 

Link til oplæget

- - - -  

 To vigtige opslag vedr. sejlads sikkerhed omkring Rønne

 

Download venligt disse for din egen sikkerheds skyld

 

Havneudvidelsen af Rønne Havn

Høft ved Nørrekås

 

- - - - -

Bladet ”Sejler” fra Dansk Sejlunion udkommer ikke længere. Dette skyldes urimelige priser for udbringning fra PostNord.

I stedet kan man tilmelde sig nyhedsbreve via dette link: https://mailchi.mp/sejlsport/tilmeld-nyhedsbreve/

 - - - - -  

SMS-kæden
Vi sender fra tid til anden meddelelser ud til de medlemmer der har oplyst deres mobilnumre til medlemsadministratoren. Såfremt du ikke modtager/men dog ønsker disse meddelelser, bedes du sende dit mobilnr. til enten Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Så vil vi sørge for at du kommer på listen fremover.

- - - - - -

 


 

 

   
 

 

- - - - - Seneste nyheder fra Sejlklubben - - - - -

 

 

Endelig dagsorden til generalforsamling

   
   
 

INVITATION TIL MEDLEMSMØDE
MANDAG D. 4. FEBRUAR 2019 KL. 19 I KLUBHUSET

Se Mere Her

   

-