Rønne Sejlklub

..... en aktiv sejlklub

  

Hvis du har noget til denne opslagstavle- send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Dato Emne
26-05-2021

Download Dagsorden her

 

RØNNE SEJLKLUB
Ordinær generalforsamling 31. maj 2021 kl. 17
Endelig dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning for sæsonen 2020.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2020.

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

• Surf afdelingens fremtid/Nedlæggelse
• Stoppe med at tilbyde båd forsikring
• Tudebøjens fremtid
• Nedsætte et aktivtits udvalg
• Æresmedlemmer
• Nyt familie kontingent som dækker en husstand 1000,00kr

 

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår kontingent som er:
• Husstand: 1000,00 kr.
• Seniorer: 600,00kr
• Ægtefælle: 300,00 kr.
• Junior: 400,00 kr.
• Pensionist: 300,00 kr. (Hvilket ikke ændrer ved evt. ægtefælles kontingent)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Vælges for 2 år jf. §10).
På valg:
• René Frandsen (modtager ikke genvalg)
• Bjarne Holm (modtager genvalg)
• Kirsten Holm (modtager genvalg)

Ikke på valg:
• Kim C. Frederiksen
• Henrik Thorsen
• Torsten B. Menzel
• Hans Ressel

 

 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Vælges for 1 år jf. §10).
På valg:
• Carsten Holm Nielsen

 

Valg af revisor. (vælges for 2 år jf. §10).
På valg:
• Ole Lyngberg (modtager Ikke genvalg
Ikke på valg:
• Max Ellegård

 

7. Valg af 2 revisorsuppleanter. (Vælges for 1 år jf. §10)
På valg:
• Aksel Sonne

8. Eventuelt.
Herunder drøftelse af næste sæson.
Indput/forslag fra Aksel Sonne

 

ooooo00000ooooo

 

 

Bestyrelsen 25. januar 2021.

 

   
19-05-2021

INDBYDELSE TIL KAPSEJLADSEN BORNHOLM RUNDT 2021


Hermed har Rønne Sejlklub i samarbejde med
Øens Marinecenter, BHS-Logistic og SejlSikkert
fornøjelsen at invitere til kapsejladsen ”Bornholm Rundt”, der i år sejles:
Lørdag d. 29. maj med start kl. 0800 og 0830.
Hvem, hvad, hvilken:
• Kapsejladsen er åben for alle kølbåde. Både uden gyldigt målebrev vil blive tildelt mål iht. ”websejler”.
• Måleregel: DH
• Reklameregel: Kategori A.
• ISAF’s klassifikationssystem for deltagere vil blive anvendt.
• 720º straffen for overtrædelse af en regel vil gælde.
• Kapsejladsen vil blive sejlet efter reglerne som defineret i kapsejladsreglerne 2021-2024.
(Kan downloades fra https://dansksejlunion.dk)
• Mellem solnedgang og –opgang sejles der efter De Internationale Søvejsregler.
Præmier:
• Præmie for hver 4. startende båd.
• Desuden vil der blive udtrukket en lodtrækningspræmie blandt de fuldførende både.

Se mere her og Download 

   
06-05-2021

Rønne Sejlklub afholder ordinær generalforsamling 31. maj 2021 kl. 1700 Dagsorden følger iflg. Vedtægterne. Efter generalforsamlingen afholdes spisning som kan tilkøbes for kr.120,- og drikkelse kan købes til sædvanlige klub priser. Tilmelding til spisning foretages ved at sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Alle regler vedr. Covid-19 skal naturligvis overholdes herunder mundbind og coronapas. Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde SENEST 23. maj 2021 – hvorefter endelig dagsorden vil blive offentliggjort.

 

   
26-04-2021

Hej Alle

Covid – 19 eller ej, det er forår, bådene er vej i vandet og det betyder vi skal have hejst standeren. Lørdag d. 8 maj kl.12:00 holder vi derfor corona venlig standerhejsning. Forsamlingsforbud gør at vi ikke kan mødes indendørs og klubhuset vil forsat være lukket. D. 6 maj hæves forsamlingsforbuddet udendørs til 75 personer, vi kan derfor mødes udenfor, hvor sejlklubben vil være vært for en lille dram, en øl eller vand samt en sandwich. Bestyrelsen opfordret alle til at overholder sundhedsmyndigheders retningslinjer medhensyn afstand osv.

Stor sejler hilsen Bestyrelsen

Dansk Sejlunion har i nedenstående link samlet information om Corona, der er relevant for klubber og sejlere.

https://dansksejlunion.dk/corona

   
22-03-2021

Guldborgsund Baltic Race 2021

se mere her: Download her

   
15-03-2021

Referat fra Brugerrådsmødet 04.01.2021 vedr. Nørrekås Lystbådehavn

 Download her

   
03-03-2021

Søsætning 2021

FORÅRETS SØSÆTNING VIL FOREGÅ FØLGENDE DAGE
Fredag d. 26/3 kl.11:00
Fredag d.9/4 kl.11:00
Fredag d.23/4 kl.11:00
Lørdag d.8/5 kl.08:00

 

Pga. at mastekranen er ude af drift, sættes master også på af kranbilen.
Ønsker du dette gjort samtidig som søsætning, skal det oplyses ved bestilling.
Ellers kontakt os og vi finder en anden dag i forbindelse med søsætning.

KONTAKT VENLIGST
Asbjørn Jensen Tlf. 56 93 15 22
Kim C. Frederiksen Tlf. 56 93 15 83
eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Download her

   
 05-01-2021 Kære alle,

rigtig godt nytår. Det kan kun blive bedre i år!

Det er tid til indbetaling af kontingent. Du kan se hvad du skal betale og hvortil på RoenneSejlKlub - Kontingent vejledning

Det var meningen vi skulle afholde generalforsamling i slutningen af januar. Det må vi nok forberede os på, ikke bliver muligt. Så snart vi ved, hvornår det kan lade sig gøre, vil i få besked. Håber på jeres forståelse og tålmodighed.

Til orientering, så er der indgået rabataftale med Flügger. Det betyder at sejlklubbens medlemmer får 20 % på hvert køb og klubben får 5 % af det samlede medlemskøb over 10.000 kr.
Man skal blot nævne at man er medlem i Sejlklubben.

Så mens vi venter på bedre tider, kan vi jo lige få shinet huset op :)

 

Bedste hilsner
på bestyrelsens vegne

Torsten Boye Menzel

   
 

SMS-kæden

Vi sender fra tid til anden meddelelser ud til de medlemmer der har oplyst deres mobilnumre til medlemsadministratoren. Såfremt du ikke modtager/men dog ønsker disse meddelelser, bedes du sende dit mobilnr. til enten Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Så vil vi sørge for at du kommer på listen fremover.